Spread the love

Job Careers At OVK: Looking For Store Supervisor 2023-2024

 

Store Supervisor

Job Details

Job Description

Kern doel van die pos.

Korrekte beheer van voorraad, toesighouding van stoorpersoneel en die lewering van flinke en goeie klantediens.

Minimum Vereistes:

 • Graad 12;
 • 2 – 3 jaar ervaring in stooromgewing;
 • Geldige rybewys.

Vaardighede:

 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
 • Administrasie;
 • Voorraadbestuur;
 • Bemarking;
 • Natuurlike vermoë om in kompeterende landbou omgewing suksesvol te funksioneer;
 • Rekenaarvaardig (MS Office).

Verantwoordelikhede:

 • Toesighouding oor stoorpersoneel;
 • Bevorder markaandeel;
 • Beheer diefstal en voorraad;
 • Byhou van administrasie;
 • Bestuur van bates.

The main purpose of the position:

Correct control of stock, supervision of store staff, and delivery of prompt and good customer service.

Minimum Requirements:

 • Grade 12;
 • 2 – 3 years experience in store environment;
 • Valid driver’s license.

Skills:

 • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Natural ability to successfully function in a competitive agricultural environment;
 • Administration;
 • Inventory management;
 • Marketing;
 • Computer literate (MS Office).

Responsibilities:

 • Supervision of store staff;
 • Promote market share;
 • Control theft and inventory;
 • Maintaining administration;
 • Asset management.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *